Archív značiek: kominarstvo poprad

REVÍZNE SPRÁVY KOMÍNOV

K oficiálnemu používaniu komína je potrebná revízna správa kominára. V prípade stavebného konania, kde súčasťou stavby je aj komín, musí byť revízna správa komína dodaná ako podklad ku kolaudácii.

Revízna správa sa vydáva osobitne na komín a osobitne na dymovod s napojeným vykurovacím telesom. Pre kolaudáciu stavby stačí mať revíznu správu len na komín v prípade, že vykurovacie teleso bude napojené neskôr. Revízna správa na dymovod a napojené teleso sa vystaví dodatočne po nainštalovaní telesa.

Okrem kolaudácie je revízna správa komína a dymovodu potrebná aj pre poisťovňu. V prípade poistnej udalosti (požiaru) v prvom rade poisťovňu zaujímajú revízne správy a každoročná správa o kontrole a vyčistení komína kominárom. Aj preto je potrebné každoročne nechať komín skontrolovať s prečistiť kominárom.

 

KONTROLY A ČISTENIE KOMÍNOV

Čistenie komína je činnosť, ktorú by mal vykonávať z odborného a profesijného hľadiska kominár.Dbajte na to, aby Váš komín bol čistý a priechodný. Vytvoríte tak v ňom ťah, ktorý potrebuje kotol pre dobré spaľovanie a ušetríte výrazne na spotrebe paliva.Čistenie komína je základom pre dobré horenie vykurovacieho paliva, jednoduché čistenie, údržbu a bezpečnosť objektu.

V prípade, že sa čistenie zanedbá, začne sa na stenách tehlového komína usadzovať decht, ktorý sa môže časom zapáliť a celý komín následne vyhorí.

FRÉZOVANIE KOMÍNOV

Frézovanie komína je technologický postup rekonštrukcie komína, ktorým sa rozširuje vnútorný priemer komínovej šachty. Zväčšením prieduchu sa zlepší ťah komína a je možné v dome, resp. bytovej jednotke, používať moderné krbové vložky alebo kachle. Komínová fréza sa pri frézovaní spúšťa do komínového prieduchu. Frézuje sa zdola nahor, pričom roztočené reťaze na fréze drvia stenu komína. Frézovaním je možné odstrániť maximálne tretinu hrúbky komína, teda napr. pri hrúbke komínovej steny 15 cm možno frézovaním odstrániť 5 cm muriva. Frézovať možno aj krivé komíny. Komín, ktorý chcete frézovať by nemal byť nadmerne poškodený (možnosť konzultácie). Vyfrézovaný komín je nutné pred použitím vyvložkovať. Pri frézovaní komínového telesa so združenými prieduchmi je možné vyfrézovať iba každý druhý prieduch. Vyfrézovať sa dá prakticky každý komín.

Frézovanie komína prináša nasledujúce výhody:

– odstránenie zamoknutého, zadechtovaného muriva – odstránenie zápachu – zlepšenie ťahu komína – modernizácia, keďže s vyfrézovaným komínom môžete používať najmodernejšie vykurovacie technológie – vďaka nutnému vyvložkovaniu sa zvyšuje protipožiarna bezpečnosť a životnosť komína – ušetríte náklady spojené s búraním starého a stavaním nového komína.

Zadechtované komíny pred požiarom  komína prípadne objektu domu.

Po vyčistený zadechtovaného komína frézou.

VLOŽKOVANIE KOMÍNOV

 

Vložkovanie komínov sa realizuje na stavbách, kde je potrebné upraviť komínový prieduch na nový druh paliva. Význam vložky v komíne je dvojaký. V prvej rade zamedzuje prieniku vlhkosti do muriva komína a to tak atmosférickej, ako aj kondenzačnej vznikajúcej horením paliva a následným ochladzovaním splodín horenia v komíne. Za druhé zabezpečuje rýchle prehriatie komínového prieduchu a tým dosiahnutie vyrovnaného komínového ťahu počas celého procesu horenia. V praxi sa berie dôraz hlavne na prvý bod, pretože komíny bez vložky rýchlo podliehajú deštrukcii vplyvom mrznutia vlhkosti v plášti komína.

Rozpadnutá kom.vložka vplyvom UV žiarenia.Neodborná montáž.

Fotografie komponentov použitých pre vložkovanie komína nerezovým systémom.