VLOŽKOVANIE KOMÍNOV

 

Vložkovanie komínov sa realizuje na stavbách, kde je potrebné upraviť komínový prieduch na nový druh paliva. Význam vložky v komíne je dvojaký. V prvej rade zamedzuje prieniku vlhkosti do muriva komína a to tak atmosférickej, ako aj kondenzačnej vznikajúcej horením paliva a následným ochladzovaním splodín horenia v komíne. Za druhé zabezpečuje rýchle prehriatie komínového prieduchu a tým dosiahnutie vyrovnaného komínového ťahu počas celého procesu horenia. V praxi sa berie dôraz hlavne na prvý bod, pretože komíny bez vložky rýchlo podliehajú deštrukcii vplyvom mrznutia vlhkosti v plášti komína.

Rozpadnutá kom.vložka vplyvom UV žiarenia.Neodborná montáž.

Fotografie komponentov použitých pre vložkovanie komína nerezovým systémom.